Σε μορφή ενημερωτικού φυλλαδίου είναι η τελευταία ενημέρωση – προειδοποίηση για την έναρξη των διασταυρώσεων ανασφάλιστων οχημάτων για το 2018 και πέρα.

Ο οδηγός είναι σχεδιασμένος με ερωτήσεις και απαντήσεις ώστε να μπορεί να κατανοήσει ο αναγνώστης αν ανήκει σε κάποια κατηγορία από τις αναφερόμενες στον οδηγό  η οποία θα τον κατατάξει στα ανασφάλιστα οχήματα και θα λάβει πρόστιμο από 100 ευρώ μέχρι 250 , με αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας, αλλά και με ποινικές κυρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο η πολιτεία καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων να μεριμνήσουν ώστε να μην εντοπιστούν ανασφάλιστοι.

Η Ηλεκτρονική διασταύρωση θα γίνεται απροειδοποίητα δύο φορές τον χρόνο πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι κάτοχοι θα πρέπει να είναι πλέον τυπικότατοι με τις ημερομηνίες ανανέωσης των ασφαλιστήριων συμβολαίων τους ώστε να αποφευχθούν τυχόν πρόστιμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο – οδηγό για τα ανασφάλιστα πατώντας το παρακάτω link:

http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/dt_22.02.2018.2.pdf