Η περιουσία μας είναι αγαθό στο οποίο έχουμε επενδύσει οικονομικά αλλά και έχουμε δεθεί συναισθηματικά. Η αξία της κινητής αλλά και ακίνητης περιουσίας μας είναι ανεκτίμητη, ανεξαρτήτως κόστους η παλαιότητας. Αξίζει λοιπόν να την προστατέψουμε από κινδύνους που μπορεί να την απειλήσουν καθημερινά και να προκαλέσουν οικονομική επιβάρυνση ή επιπλέον συναισθηματική φόρτιση.

Για την κάλυψη της περιουσίας σας και σε συνεργασία με τις πιο φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες σας παρέχουμε πλήρη ασφάλιση από φυσικές καταστροφές και τυχαία γεγονότα που μπορεί να προκύψουν (πυρκαγιά, πλημμύρα, χιόνι, διάρρηξη σωληνώσεων, κλοπή, σεισμό) και πλήθος άλλων καλύψεων με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν την δυνατότητα να καλύψουν:

  • Μόνιμη – Εξοχική Κατοικία
  • Γραφεία – Ιατρεία
  • Εμπορικά Καταστήματα
  • Βιομηχανικούς Κινδύνους
  • Αποθήκες – Εγκαταστάσεις – Εκθέσεις
  • Ξενοδοχειακές Μονάδες – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια – Ξενώνες
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Πίνακας καλύψεων κατοικίας:

Πίνακας καλύψεων καταστημάτων: