Με τον όρο Επαγγελματική αστική ευθύνη ενοούμε την ευθύνη του επιχειρηματία εναντι τρίτων (πελατών επισκεπτών κ.α ) για τυχον υλική ή σωματική βλάβη που θα του προξενήθηκε λογω αμέλειας , παραλειψης εντός της επιχειρησής  ή της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριοτητάς  και καλείται ο επιχειρηματίας να την αποκαταστήσει.

Δαφόρων ειδών επαγγελμάτων αστικής ευθύνης ασκησης επαγγέλματος :
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
Δαφόρων ειδών επαγγελμάτων αστικής ευθύνης Επαγγελματικών Χώρων:
 • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
 • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων – Αθλητικών Κέντρων
 • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων – Καφετεριών
 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων – Ινστιτούτων Αισθητικής
 • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων – Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
 • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων